Kết quả cuộc thi Thiết kế khung hình đại diện kỉ niệm 15 ngày thành lập trường THPT Minh Phú.