Liên hệ

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

Địa chỉ

xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Giờ làm việc

Sáng từ 07:30 đến 12:00
Chiều từ 13:00 đến 17:30

Điện thoại

024 6293 6225

Email

c3minhphu@hanoiedu.vn