TRƯỜNG THPT MINH PHÚ TÍCH CỰC THAM GIA TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 CHO NĂM HỌC 2022- 2023- BỘ MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP NHIỀU ĐIỂM MỚI BỔ ÍCH VÀ THIẾT THỰC

Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, chương trình giáo dục THPT chú trọng giúp HS:

  • Tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động;
  • Tiếp tục phát triển ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời
  • Có khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân;
  • Có khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và CMCN 4.0.

Giáo dục hướng nghiệp trong Chương trình GDPT 2018 được xây dựng trên cơ sở kế thừa ưu điểm của giáo dục hướng nghiệp trong Chương trình GDPT 2006; bám sát nội dung Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”, ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Để đảm bảo tính khoa học, hiệu quả của giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, chương trình giáo dục THPT bao gồm:

  • Tri thức khoa học được nâng cao, phân hoá
  • Tri thức phổ thông về nghề nghiệp và thị trường lao động.

Đặc điểm của hoạt động của chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở chương trình GDPT 2018 là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thực nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học.

Tính mở, tính linh hoạt của chương trình HĐTN và HĐTN – hướng nghiệp 2018 được hiểu là:

– Trao quyền tự chủ hoàn toàn cho giáo viên, nhà trường, học sinh trong lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức.

– Trao quyền tự chủ cho giáo viên, đội ngũ quản lý, học sinh trong việc lựa chọn chủ đề, nội dung, cách thức tổ chức….phủ hợp với nhu cầu, hứng thú của HS, điều kiện thực tiễn tại các địa phương.

– Trao quyền lựa chọn và đánh giá cho giáo viên, đội ngũ quản lý, học sinh trong việc lựa chọn chủ đề, nội dung, cách thức tổ chức…. phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương.

Tính mở và linh hoạt của Chương trình HĐTN và HĐTN, HN 2018 được thể hiện ở: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo điều kiện của từng trường: Khuyến khích sự tham gia của các lực lượng ngoài nhà trường trong các hoạt động; Học sinh được lựa chọn chuyên đề học tập từ lớp 10; Tính mở trong phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục.

Mục tiêu chung của hoạt động giáo dục trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở chương trình GDPT 2018 là: “ Hình thành, phát triển ở học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động năng lực định hướng nghề nghiệp; đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung quy định trong Chương trình tổng thể.”

Ngày 13/03/2022, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn sách giáo khoa lớp 10 mới cho toàn thể cán bộ, giáo viên các trường THPT trên địa bàn. Trong đó bộ môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một môn học hoàn toàn mới được giáo viên rất quan tâm nên giáo viên trường THPT Minh Phú cũng rất tích cực lắng nghe những chia sẻ, giới thiệu bổ ích từ đại diện viết sách hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10. Với hai bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống, tập thể sư phạm trường THPT Minh Phú sẽ xem xét, thảo luận để lựa chọn bộ sách phù hợp nhất đối với mục tiêu giáo dục và đặc điểm của học sinh ở đơn vị mình.

Các thầy cô giáo tích cực thảo luận, hăng say để lựa chọn bộ sách trải nghiệm và hướng nghiệp tốt nhất cho học trò thân yêu.

Tác giả: Ban giám hiệu

Nguồn tin: THPT Minh Phú