VINH DANH CÁC CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT MINH PHÚ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC 2020 – 2021