8 ĐIỀU CHA MẸ VÀ THÍ SINH CẦN BIẾT

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia là một kỳ thi quan trọng và thời gian diễn ra Kỳ thi đã cận kề. Để cha mẹ và thí sinh nắm bắt được đầy đủ thông tin, chuẩn bị cho thí sinh một tâm thế sẵn sàng và tự tin bước vào Kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý có 8 điều cha mẹ và thí sinh cần phải biết.

https://drive.google.com/file/d/1jy0_A99jrn1IZ9yBHEv_4ls_vZtaNEJ-/view?usp=drivesdk