Công khai thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách năm 2021

Công khai thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố năm 2021 của trường THPT Minh Phú

Tác giả: Ban giám hiệu

Nguồn tin: THPT Minh Phú