HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG KÌ 2 NĂM HỌC 2023 – 2024

  1. THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG
  2. Hồ sơ chuyển trường gồm
  3. a) Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký; trường hợp học sinh chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội, đơn xin chuyển trường phải có ý kiến tiếp nhận của Hiệu trưởng trường THPT xin chuyển đến.
  4. b) Học bạ bản chính (trường hợp học sinh phải chuyển trường vào giữa năm học, học sinh phải có Bảng kết quả học tập do trường THPT nơi chuyển đi cấp).
  5. c) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT (đối với học sinh từ các tỉnh, thành phố khác chuyển đến) do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho trường công lập; Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT (có tên học sinh xin chuyển đi) do Hiệu trưởng sao y (đối với học sinh chuyển từ các trường THPT của thành phố Hà Nội).
  6. d) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường THPT nơi đi cấp;

đ) Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (đối với học sinh từ các tỉnh, thành phố khác chuyển đến mà các tỉnh, thành phố đó chưa thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục chuyển trường của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho Hiệu trưởng các trường theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/5/2022).

  1. Quy trình xử lý hồ sơ

Bước 1. Học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) liên hệ trường học sinh đang học đồng ý cho chuyển trường, nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng trường THPT Minh Phú  hoặc nộp trực tuyến tại cổng thông tin http://chuyentruong.hanoi.edu.vn.

Thời gian đầu học kì II: Từ ngày 11/01/2024 đến ngày 15/01/2024

Bước 2. Hội đồng xét duyệt chuyển trường của trường THPT Minh Phú: kiểm tra hồ sơ, tổ chức xét duyệt.

Hiệu trưởng ghi ý kiến tiếp nhận các học sinh được duyệt vào Đơn xin chuyển trường của học sinh (có đóng dấu).

Thời gian đầu học kì II: chậm nhất 17h00 ngày 18/01/2024

Bước 3. Trường THPT nơi đi xác nhận.

Học sinh hoàn tất hồ sơ tại đơn vị nơi chuyển đi nộp tại Văn phòng trường THPT Minh Phú theo đúng thời gian quy định;

Thời gian đầu học kì II: chậm nhất 17h00 ngày 22/01/2024

Bước 4. Hoàn thiện thủ tục.

Trường THPT nơi đi và trường THPT Minh Phú hoàn thành việc chuyển dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Ngành:

Thời gian đầu học kì II: Từ ngày 23/01/2024 đến ngày 26/01/2024; Hoàn thành thông báo kết quả, cấp phiếu vào lớp, Báo cáo kết qủa tiếp nhận học sinh chuyển trường về Sở chậm nhất ngày 05/02/2024

  1. MỘT SỐ LƯU Ý:
  2. Cha (mẹ) học sinh hoặc người giám hộ của học sinh cung cấp đầy đủ thông tin về tổ hợp môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn của học sinh vào Đơn xin chuyển trường theo mẫu đính kèm tại Phụ lục III.
  3. Nhà trường chỉ xem xét và và ghi ý kiến tiếp nhận những học sinh có nguyện vọng chuyển đến đối với những học sinh học các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn phù hợp với tổ hợp môn học lựa chọn và chuyên đề của nhà trường.

Thông tin chi tiết xem tại đây

mẫu đơn xin chuyển trường_PT_2018

HD chuyển trường đầu hk II năm học 2023-2024

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG

2023_HK2_4543_HD CHUYEN TRUONG