Về việc công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của học sinh học kỳ II năm học 2022-2023 của trường THPT Minh Phú