Thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Minh Phú năm học 2022 – 2023