Về việc công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của học sinh kỳ I năm học 2023-2024 của trường THPT Minh Phú